Låt vara, försvaga eller stärk?

Senaste veckorna har det i lokalpressen i Södertälje välbehövligt debatterats kring ungdomsarbetslösheten och Lagen om anställningsskydd (LAS) och särskilt kring §22. Ungdomsarbetslösheten är ett ständigt välkommet ämne att debattera då det inte finns en fråga som tydligare pekar på regeringens misslyckande med att få folk i arbete. Gällande LAS är vi alltid beredda att gå upp i debatt för vår tro på en trygg arbetsmarknad och det är en fråga som ständigt behöver lyftas för att förklara dess innebörd för unga arbetstagare som ibland kan ställa sig undrande till syftet med principen "sist in, först ut".

När Wanja Lundby-Wedin gästade SSU:s förbundskongress för några veckor sedan gjorde hon det enda rätta, genom att lyfta frågan om turordningsreglerna inför ett hav av ungdomar. Hon betonade vikten av hur betydelsefullt det är att tvinga arbetsgivaren till förhandlingsbordet när det varslas för att förhindra godtyckliga uppsägningar, som möjliggör underbudskonkurrens mellan arbetare som vill behålla sina jobb. Hennes tal fick varma applåder och jag är övertygad om att en majoritet av dagens unga stödjer turordningsreglerna i LAS om man förklara lagens betydelse för den trygga arbetsmarknaden.

Centern är som bekant vår fiende nummer ett i denna fråga och det var just de som inledde debatten i Södertälje med en insändare i Länstidningen av Kerstin Lundgren. Karin Skånberg från Unionen hade ett tidigt svar och nu i dagarna var Södertälje Arbetarkommuns ordförande Yilmas Kerimo i samma tidning med sina synpunkter. Båda tar upp viktiga frågor, Skånberg talar om de osäkra anställningarna kombinerat med bristfälliga utbildningar som boven till ungdomsarbetslösheten och Kerimo beskyller regeringens bristfälliga jobbpolitik för att inte skapa arbetstillfällen.


Tyvärr är det inte alltid lätt att ta sig fram i media som ung och med oetablerade namn, vi försökte så snart vi såg Lundgrens inlägg men med föga resultat. Jag är hur som helst av uppfattningen att det behövs relevant ekonomisk styrning för att lyfta ungdomar ur arbetslöshetens träsk och vidare anser jag att LAS idag är alldeles för svagt för att fylla sin funktion som ett fullgott skydd åt arbetstagare. Därför skrev jag tillsammans med Gabriel Blomberg följande svar till Kerstin Lundgren;


Centern - En ulv i fårakläder
När vi som unga i arbetslivet hör Centerpartiet tala om vår och våra vänners ställning på arbetsmarknaden är det inte utan att vi blir rädda. Vad Kerstin Lundgren skriver på LT:s debattsida 29/8-2009 är ett direkt angrepp på alla löntagare på svensk arbetsmarknad och i synnerhet på de ungdomar man säger sig värna.

När Centerpartiet talar sig varma om oss unga och vår situation är det en ulv i fårakläder som talar. Det är sant, som Lundgren skriver, att en ung människa utan arbete riskerar att förlora sin framtidstro och sina drömmar. Men till skillnad från Centerpartiet har Socialdemokraterna en trovärdig politik för att förhindra att sådana situationer uppstår. Centerpartiet vill slopa all anställningstrygghet för personer under 26 år och göra det fritt fram för arbetsgivare att godtyckligt avskeda unga löntagare under de första två åren av anställning. Det skapar ett läge där det blir i det närmsta hopplöst för ungdomar att skaffa sig trygga arbeten och därmed i längden också omöjligt att ta klivet till ett eget boende.

Sverige har Europas näst högsta ungdomsarbetslöshet. Detta trots regeringens påstådda ansträngningar att få ut ungdomar i arbete. Den justerade arbetsgivaravgiften för alla företag som anställer ungdomar har visat sig inte bara hiskeligt dyr utan också verkningslös. Det är helt enkelt ett för trubbigt verktyg; varför sänka arbetsgivaravgiften vid anställning av alla ungdomar när många får jobb i alla fall. Socialdemokraterna vill istället införa en skattereduktion som motsvarar hela arbetsgivaravgiften för den som anställer arbetslösa ungdomar. En reform som skulle få utsatta ungdomar i arbete utan att försvaga deras ställning på arbetsmarknaden och utan att det skänks stora pengar från det offentliga till företag som redan har ungdomar anställda.

Avslutningsvis vill vi säga att istället för urholkningar i lagen om anställningsskydd (LAS) vill vi se att de turodningsundantag som i dag finns reglerade i Las stryks. Då förhindras en avtalskonkurrens som enbart leder till lönedumpning och sämre arbetsmiljö för alla löntagare.

Gabriel Blomberg
Stockholms Läns SSU-distrikt 

Alexander Lindholm
SEKO-Stockholms ungdomsgrupp

 


RSS 2.0